Gemensamma aktiviteter 2024

AKTUELLT

Varning från polisen angående inbrott med hjälp av frätande syra!
Läs mer här: grannsamverkan


KlarÄlven - golvbrunnsfilter
KlarÄlven är ett golvbrunnsfilter för flergångsbruk som samlar upp hår och annat innan det hamnar i avloppsröret. Produkten köpes via webbutiken www.neemdv.se.
För mer information se produktblad & film https://neemdev.se/produkt/klaralven/
Det finns liknande filter i andra butiker också. 

Frostsprängningar på tegel
Uppmaning till medlemmar att inspektera teglen på huskroppen. Vid upptäck av frostsprängningar, (dvs sprickor eller bitar av tegelsten som lossnat på fasaden) lämnas återkoppling till zonansvariga för vidare planering av åtgärd.

Brunnsfilter

Trasigt tegel

Parkeringsplatser
Var mån om dina grannar på parkeringen och i garaget. Parkera rakt i din ruta. Styrelsen vill påminna att föreningens p-platser är avsatt för personbilar inte firmabilar. Det är inte heller tillåtet att hyra p-plats utan att äga egen bil då vi har få platser och väntelista till samtliga platser.

Garagerenovering inomhus är klar. Resterande utsidor renoveras i höst.
***Mer info!***

Tele2: Nytt avtal med snabbare bredband, digital TV från 2024-07-01
Ett nytt 5-årigt avtal med Tele2 för TV/bredband är nu klart med snabbare hastighet, 250/50 Mbps. Gäller från 2024-07-01. Observera att medlemmen själv måste ta kontakt med Tele2, tel: 0775-17 17 20 och begära den snabbare hastigheten!
***Tele2 information***

Miljötratten
Ny lag på att återvinna matolja! Samla matoljan i PET-flaska med hjälp av Miljötratten. Släng flaskan i hushållssoporna eller återvinningscentralen. Miljötratten kan du hämta hos zonansvarig.
***Miljötratt info*** Sopsortering

Skadedjur hemma?
Du ska kontakta Länsförsäkringar om du har skadedjur (kackerlackor, möss, råttor, getingar etc) i eller intill bostaden. Telefonnumret är 0101-729 729. Du kan också anmäla med epost: skadedjur@lansforsakringar.se  Vid anmälan uppger du Gunnaredsterrasssens försäkringsnummer 207 11 18.

Viktigt om sortering av trädgårdsavfall!
Läs mer här

Ny köksfläkt?
Nu finns en ny spisfläkt som får användas i våra hus. Se sidan Vatten, värme, ventilation

Mer information på hemsidan
Det finns fler instruktioner, regler för renovering, skötsel av det som hör till bostaden osv.
Se sidan Ditt ansvar i föreningen

Garage för MC
Vi har ett garage med fyra platser för motorcyklar. Den som vill ställa sig i kö för en sådan plats, ska kontakta Lars Andersson i styrelsen.
 
Laddplatser för elbilar
Vi har ett antal laddplatser för elbilar i garage och på p-däck. Om du planerar att skaffa elbil, ska du snarast kontakta parkeringsansvarig, Lars Andersson.
  
Statuskontroll vid avflyttning
För varje bostadsrätt som säljs på Gunnaredsterrassen gör vi en statuskontroll. Det görs för att behålla lägenhetens status och skapa trygghet för den nya medlemmen. Läs mer här
 
Vilket lägenhetsnummer?
Inom Gunnaredsterrassen har vi ett nummer för varje lägenhet. Numret börjar på 0 (t.ex. 0037, 0118). Numret står på tvättlåset och på bostadsrättsbeviset. Det numret gäller när styrelsen eller Riksbyggen frågar efter ditt lägenhetsnummer.
Det finns också lägenhetsnummer som börjar med 10 (1001, 1002 osv). Dessa nummer använder vi inte inom föreningen.
 
Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!

Miljötratten

 

MMS: