AKTUELLT 

Årsstämman 2022
Årets viktigaste möte, stämman, hölls den 14 november och samlade ca 50 medlemmar.
Det blev inga ändringar i styrelse, revisorer och fritidskommitté. Men en suppleantplats har varit tom under året och till den valde stämman in Lennart Ulvemyr, Gt 115.
Därför får vi en ny uppdelning av zonansvaret: kontaktpersoner/zonansvariga för terrasshus O, R, S och U är Lars Andersson, Gt 73 och Lennart Ulvemyr, Gt 115. För terrasshus P, T och V svarar Agneta Gullberg, Gt 87 och Amy Shuanghong Jiang, Gt 57. Komplett lista på zonansvariga finns i Terrassnytt nr 4, som alla har fått i brevlådan. Där berättas också vem som är ordförande, vice ordförande, sekreterare osv.
Årsredovisningen visar ett plus på 2 050 969 kr. Styrelsen gav förhandsbesked att vi kan vänta oss en liten höjning av årsavgifterna pga kostnadsökningar för sophämtning, vatten etc, samt räntehöjning för två lån som ska omsättas 2023.

Flera öppettider för stora sopcontainern
Styrelsen har tidigare beslutat att tidsbegränsa användandet av vår container. Anledningen är att mängden avfall har ökat mycket kraftigt. Öppettiderna är tisdag i jämn vecka kl 15-16 och tisdag i ojämn vecka kl 18-19.
Efter önskemål från medlemmar har styrelsen beslutat att containern dessutom ska hållas öppen på försök en timma på följande lördagar: 28 januari, 25 mars och 27 maj mellan 11:00 och 12:00. Containerns öppettider därefter beror på resultatet av försöket.

Ny köksfläkt?
Nu finns en ny spisfläkt som får användas i våra hus. Se sidan Ditt ansvar i föreningen

Mera information på hemsidan
Det finns fler instruktioner, regler för renovering, skötsel av det som hör till bostaden osv.
Se sidan Ditt ansvar i föreningen

Garage för MC
Vi har ett garage med fyra platser för motorcyklar. Den som vill ställa sig i kö för en sådan plats, ska kontakta Lars Andersson i styrelsen.
 
Laddplatser för elbilar
Vi har ett antal laddplatser för elbilar i garage och på p-däck. Om du planerar att skaffa elbil, ska du snarast kontakta parkeringsansvarig, Lars Andersson.
 
TV, bredband osv 
I föreningens avtal med Tele 2 (f.d. Comhem) ingår flera nya kanaler. För att använda dem måste varje medlem kontakta Tele 2 och beställa. Logga in på www.tele2.se så kan du se vilka kanaler etc som ingår i vårt avtal.
  
Statuskontroll vid avflyttning
För varje bostadsrätt som säljs på Gunnaredsterrassen gör vi en statuskontroll. Det görs för att behålla lägenhetens status och skapa trygghet för den nya medlemmen. Läs mera här
 
Vilket lägenhetsnummer?
Inom Gunnaredsterrassen har vi ett nummer för varje lägenhet. Numret börjar på 0 (t.ex. 0037, 0118). Numret står på tvättlåset och på bostadsrättsbeviset. Det numret gäller när styrelsen eller Riksbyggen frågar efter ditt lägenhetsnummer.
Det finns också lägenhetsnummer som börjar med 10 (1001, 1002 osv). Dessa nummer använder vi inte inom föreningen.

Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!