AKTUELLT  

Gemensamma aktiviteter 2019
Klicka här

Renoveringen 2019
Arbetena har hittills följt planerat tidsschema och entreprenören planerar för att kunna ta bort byggställningarna innan man går på semester. Efter semesterperioden återstår kompletterande åtgärder, städning, återställande av markskador m.m.
Entreprenören tar bort sådant som är i vägen för byggställningarna. Tak över innergårdar på radhusen (men inte tak över entrédörrar) kommer att rivas, verktygsförråd, staket och trädäck på terrasshusens uteplatser tas bort om de sitter fast på de tegelmurar som ska täckas med keramikplattor. Om du har sådana träkonstruktioner på uteplatsen, kan du undvika skador på materialet om du själv tar bort dem.
Riksbyggen, Erlandssons Bygg och styrelsen fortsätter att informera alla medlemmar under byggtiden, på den här webbplatsen och i Terrassnytt, med lappar i brevlådan och på möten.
 
Vilket lägenhetsnummer?
Inom Gunnaredsterrassen har vi ett specifikt nummer för varje lägenhet. Ditt lägenhetsnummer står på tvättlåset och på bostadsrättsbeviset. Det numret ska du använda när styrelsen eller Riksbyggen frågar efter lägenhetsnummer.
För varje lägenhet finns också ett annat nummer, som är fyrsiffrigt och börjar med 10. Det är ett nummer som Lantmäteriet i Sverige använder för att identifiera enskilda bostäder på adresser som har mer än en bostad (exempelvis korridorerna i våra terrasshus). Men det numret ska vi alltså inte använda inom föreningen.

Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!