AKTUELLT  

Paus i klädinsamling!
Containern för insamling av kläder finns inte kvar återvinningsplatsen. I slutet av året, eller början på 2020, får vi ny möjlighet att skänka kläder till välgörenhet. Ansvariga för insamlingen är ”Björk & frihet”, dvs hjälporganisationen Emmaus Björkå, med fem butiker i västsverige.
 
Årsstämman 2019
Drygt 40 medlemmar var med på årsstämman den 18 november, för att få veta hur föreningens ekonomi ser ut, välja styrelse och andra funktionärer. Efter årsskiftet delar vi ut ett informationsblad till alla medlemmar, med presentation av styrelsen m.fl.
Föreningens ekonomiska resultat för räkenskapsåret 2018-19 blev 5 883 987 kr, vilket ger oss ett bra utgångsläge för det nya året.
En medlem hade lämnat förslag (motion) till stämman om att alla medlemmars p-platser ska förses med motorvärmare, som sedan kan göras om till laddstationer för elbilar. Motionen avslogs, bl.a. för att styresen redan har startat diskussion om framtida laddstationer.
Protokollet från stämman finns för läsning i styrelserummet. Kontakta din zonansvarige om du vill läsa det. 
 
Statuskontroll vid avflyttning
Från och med 1 november kommer vi att göra en statuskontroll av varje bostadsrätt som säljs. Det görs för att behålla lägenhetens status och skapa trygghet för den nya medlemmen. Läs mera här
 
Vilket lägenhetsnummer?
Inom Gunnaredsterrassen har vi ett specifikt nummer för varje lägenhet. Ditt lägenhetsnummer står på tvättlåset och på bostadsrättsbeviset. Det numret ska du använda när styrelsen eller Riksbyggen frågar efter lägenhetsnummer.
För varje lägenhet finns också ett annat nummer, som är fyrsiffrigt och börjar med 10. Det är ett nummer som Lantmäteriet i Sverige använder för att identifiera enskilda bostäder på adresser som har mer än en bostad (exempelvis korridorerna i våra terrasshus). Men det numret ska vi alltså inte använda inom föreningen.

Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!