Så här sorterar vi vårt avfall

Plats för trädgårdsavfall, växter etc
Vid Gt 42, utanför lekplatsen, finns en inhägnad där du kan lägga trädgårdsväxter, grenar etc. 
OBS! Du får inte lägga jord där! Jord lägger du på gräsmattan intill, så att fastighetsskötaren kommer åt den. Om det ligger jord i trädgårdsavfallet, måste mottagaren undersöka vilken sorts jord det är och föreningen tvingas betala extra för det.
Det är absolut förbjudet att lägga trädgårdsavfall (eller annat avfall!) i skogen utanför bostadsområdet.

Återvinningsplatsen
I boxarna vid återvinningsplatsen lägger vi förpackningar (burkar, flaskor osv) av metall, plast, papper/kartong och glas, samt tidningar och batterier. Observera: kuvert räknas inte som förpackning. Kuvert ska läggas i sopkärlen för hushållsavfall.
På återvinningsplatsen är det inte tillåtet att ha bilen på tomgång och vi använder platsen mellan kl 08:00 och 20:00.

OBS: Miljöfarligt och skrymmande avfall, t.ex. gipsskivor, spis, färgburkar, kylskåp, TV, bildäck, bilbatterier etc., måste du själv lämna till närmaste återvinningscentral.
(När du köper nya hushållsmaskiner etc, har leverantören skyldighet att ta hand om de gamla).

Annat hushållsavfall
Vi har tre ”Molok”-stationer: vid garageinfarten, återvinningsplatsen och taxificka B. Varje station har två tunnor:
-liten tunna för matrester (OBS: i speciella papperspåsar som du får av fastighetsskötaren).
-stor tunna för brännbart hushållsavfall. (Men inte förpackningar och tidningar).
Om någon tunna är låst, använd lägenhetsnyckeln.

Brännbara grovsopor i containern
I stora containern vid taxificka A lägger du brännbara grovsopor (men absolut inga gipsskivor eller miljöfarligt avfall!) som inte kan sorteras på återvinningsplatsen.
Om du slår sönder och pressar ihop stora kartonger, möbler och annat, behöver vi inte tömma containern så ofta. Det sparar pengar för föreningen, dvs för dig.

Glödlampor, lysrör och elektronikavfall
kan läggas i gula garaget till vänster om infarten (vänstra dörren).
Batterier lägger du i batteriboxen på återvinningsplatsen.

Förpacknings- o. tidningsinsamlingen