Värme, vatten, ventilation

Värmesystemet i våra hus hanteras centralt av Göteborg Energi. I varje lägenhet sitter en ”givare” på väggen, som ska kontrollera att inomhustemperaturen alltid är omkring 20 grader. Givaren/mätdosan får absolut inte tas bort eller flyttas! Om du ska tapetsera eller måla, kan du ta bort dosan tillfälligt – och meddela styrelsen!

Huvudkranar för vatten ska ha riktiga grepp (”Ballofix”, finns hos fastighetsskötaren), så att du snabbt kan stänga av vattnet om det uppstår en läcka.
Diskmaskin ska alltid installeras av professionell montör. Avloppsslangen ska vara upphängd, så att det inte rinner ut vatten. Diskmaskinen ska stå på ett underlägg som går upp minst tio centimeter på sidorna, så att läckande vatten kan samlas där.
Stäng av vattnet till diskmaskinen när den inte används!

Ventilationen släpper in frisk luft genom ”springventilerna” ovanför fönstren och suger bort dålig luft genom spisfläkten och fläkten på hustaket. För att ventilationen ska fungera på rätt sätt, måste fönsterventilerna alltid vara öppna. (Men de får stängas tillfälligt, t.ex. vid hård blåst).
Spisfläkten måste vara anpassad till husets övriga fläktsystem. Därför ska du alltid kontakta styrelsen om du vill byta spisfläkt. Fläkten ska monteras av behörig elektriker, så att den anpassas till fläkten på hustaket.
Det finns en fläktmodell (Franke) som är godkänd för Gunnaredsterrassen. Den heter FUTURUM SPIRIT 1240B-16 EC.
Filtret i spisfläkten ska hållas rent, för fri passage till fläktsystemet. Filtret får inte tas bort permanent, eftersom ventilationskanalen då kan slamma igen.

Torktumlare i badrummet?
I badrummen får vi endast använda kondenstumlare. (Fläktsystemet klarar inte andra modeller). När torktumlaren används, ska dörren till badrummet vara öppen, så att fuktig luft kan komma ut.