Utelåst, förlorad nyckel/tagg? 

Om du blir utelåst
måste du själv anlita låssmed.

Om du behöver nya nycklar eller cylinder
Om du tappat bort bostadsnyckel, behöver extranycklar eller ny cylinder, ska du lämna skriftlig ansökan till ordförande Leif Svantesson, Gt 77. Ansökan ska innehålla namn och personnummer på den som ska hämta nycklarna, adress och lägenhetsnummer, samt nummer på nycklar som har tappats bort (= L + siffror).
Enklast är att skriva ut och fylla i Beställningsblad nycklar/cylinder

Om du förlorar tagg till garaget måste du anmäla det till styrelsen. Om en tagg slutar fungera, meddela parkeringsansvarig (se styrelselistan) vilken garageplats du har och numret på den trasiga taggen, så får du en ny utan kostnad. Om du själv har tappat bort den eller förstört den, får du betala för en ny.

Om du förlorar tagg till tvättstuga eller ytterport, får du själv bekosta en ny.