Sopsortering för alla

Återvinningsplatsen
I boxarna vid återvinningsplatsen lägger vi förpackningar (burkar, flaskor osv) av metall, plast, papper/kartong och glas, samt tidningar och batterier. Observera: kuvert räknas inte som förpackning. Kuvert ska läggas i sopkärlen för hushållsavfall.
På återvinningsplatsen är det inte tillåtet att ha bilen på tomgång och vi använder platsen mellan kl 08:00 och 20:00.

Annat hushållsavfall
Vi har tre ”Molok”-stationer: vid garageinfarten, återvinningsplatsen och taxificka B. Varje station har två tunnor:
-liten tunna för matrester (OBS: i speciella papperspåsar som du får av fastighetsskötaren).
-stor tunna för brännbart hushållsavfall. (Men alltså inte förpackningar och tidningar).
Tunnorna är låsta och lägenhetsnyckeln passar.

Brännbara grovsopor i containern
I stora containern vid taxificka A lägger du brännbara grovsopor (men absolut inga gipsskivor eller miljöfarligt avfall!) som inte kan sorteras på återvinningsplatsen. Med lägenhetsnyckeln kommer du in till containern.
Om du slår sönder och pressar ihop stora kartonger, möbler och annat, behöver vi inte tömma containern så ofta. Det sparar pengar för föreningen, dvs för dig.

Trädgårdsavfall, växter etc
Vid Gt 42, utanför lekplatsen, kan du lägga trädgårdsväxter, jord, grenar etc. Det är absolut förbjudet att lägga trädgårdsavfall (eller annat avfall!) i skogen utanför bostadsområdet.

Miljöfarliga sopor, vitvaror etc
Miljöfarligt och skrymmande avfall, t.ex. gipsskivor, spis, kylskåp, TV, däck, bilbatterier etc., måste du själv lämna till närmaste återvinningscentral.

När du köper nya hushållsmaskiner och annat, har leverantören skyldighet att ta hand om de gamla.

Glödlampor, lysrör och elektronikavfall
kan läggas i gula garaget till vänster om infarten (vänstra dörren).
Batterier lägger du i batteriboxen på återvinningsplatsen.

Återvinningscentraler i Göteborg

Förpacknings- o. tidningsinsamlingen