Skadedjur? Ring Länsförsäkringar!

Det är Länsförsäkringar som har hand om skadedjursbekämpningen på Gunnaredsterrassen. Om du har skadedjur i eller intill bostaden (kackerlackor, möss, råttor, getingar etc) ska du ringa Länsförsäkringar, tel 0101-729 729 eller skicka epost till: skadedjur@lansforsakringar.se
Du ska ange Gunnaredsterrasssens försäkringsnummer 207 11 18 vid anmälan.