Tänk på brandsäkerheten

Vid brand är det absolut viktigaste att du får en varning i tid, så att du hinner agera! Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Var ska brandvarnaren placeras?

Mer om hur man skyddar sig mot brand i bostaden, kan du läsa hos Brandskyddsföreningen