Parkering

Vi har bilplatser utomhus, med och utan motorvärmare, samt inomhus (kallgarage). För motorcyklar har vi ett särskilt garage, där man kan hyra plats. Tillgången är begränsad och det finns en kö-lista.

Inom föreningens område får du parkera max 10 minuter för i- och urlastning. Ett parkeringsbolag övervakar att reglerna följs.

Vid jul, nyår etc finns undantag från parkeringsreglerna. Information om det finns i vår tidning Terrassnytt.

Tänk på att all fordonstrafik i området skall ske med största varsamhet.

Vem som är ansvarig för parkering, kan du se på styrelselistan.