Årets gemensamma aktiviteter 2024

Närmare information och kallelse får du i brevlådan inför varje möte

Måndag 25 mars
Medlemsmöte kl 19:00, Fritidslokalen, Gt 86.
Styrelsen informerar, tar emot synpunkter och svarar på frågor. Kaffe serveras.

Lördag 20 april
Städ- och fixardag kl 10:00
Samling kl 10:00 utanför Gt 64, där vi delar ut arbetsuppgifter. Vi hjälps åt att vårstäda området, sopa, kratta, olja staket, plantera etc. Alla som arbetar får en chans till fina lotterivinster och bjuds på gemensam lunch av Fritidskommittén. När du deltar sparar det pengar för föreningen, dvs för dig :-)

Penséer

 

Måndag 6 maj - fredag 14 juni
Garagerenovering inomhus
Måndag 6 maj - fredag 24 maj: P-platser 24-35 får alternativa platser under tiden
Måndag 27 maj - fredag 14 juni: P-platser 36-47 får alternativa platser under tiden.
***Mer info!***

Tisdag 21 maj
Boendeträff kl 19:00
Vi ska genomföra andra omröstning av stadgeändring. Allmän information från styrelsen samt ett aktuellt tema: Stamrenovering. Riksbyggen svarar på frågor via sin representant.

Onsdag 31 juli
Lämna in motioner till årsmötet!
Sista dagen som styrelsen tar emot motioner (förslag) som du vill att årsstämman ska besluta om. Motioner ska vara skriftliga. Maila styrelsen på: terrassen77@gmail.com

Måndag 14 oktober
Medlemsmöte kl 19:00, Fritidslokalen, Gt 86.
Styrelsen informerar, tar emot synpunkter och svarar på frågor. Kaffe serveras.

Lördag 19 oktober
Städ- och fixardag 10:00
Samling kl 10:00 utanför Gt 64, där vi delar ut arbetsuppgifter. Vi hjälps åt att höststäda bostadsområdet, planteringar och andra gemensamma ytor. Alla som är med i arbetet får en lott med chans till fina vinster och bjuds på gemensam lunch av Fritidskommittén. När du deltar sparar det pengar för föreningen, dvs för dig :-)

Tisdag 19 november
Årsstämma kl 19:00
Vi får veta hur föreningens ekonomiska resultat blev, vad styrelsen har gjort osv. Vi väljer styrelse och andra funktionärer.