MEDLEMSSERVICE

Fastighetsskötare 
Vår fastighetsskötare tar hand om underhåll och reparationer i området.
Telefontid: måndag–fredag 09:30-10:00 telefon 031-331 45 46 till arbetsledaren för fastighetsskötare. Under övrig tid kan du lämna meddelande i brevlådan utanför porten Gt 87.

Vid akuta nödfall/skador på bostaden, då du inte kan nå fastighetsskötare:
Ring SOS Alarm, 077186 08 60. (Utryckningarna är dyra!)

Lägenhetens reparationsfond
Vi använder inte reparationsfonder för lägenheterna. Om du har pengar kvar i din lägenhetsfond och vill ta ut dem, ska du fylla i en blankett, som du hämtar på den här sidan.
Styrelsen har ingenting med detta att göra. Du undertecknar blanketten och skickar in den. Om ni är två som äger bostaden, måste båda skriva under.

Kabel-TV och bredband
Vår förening har fortsatt avtal med Tele2 om bredband och TV. Alla lgh har bredband upp till 100 Mbps, samt abonnemang för fast telefoni, utan extra kostnad. Från 2024-07-01 får vi tillgång till 250/50 Mbps, förutsatt att vi anmäler önskan om det till Tele2. Information om TV-kanalplatser, bredbandsvillkor etc, finns på Tele2 webbplats >>

Bastu
Bastu finns i Gt 115, norra ingången. Du lånar nyckel mot en depositionsavgift (som du får tillbaka när du återlämnar nyckeln). Den som har bastunyckel har också skyldighet att hjälpa till med städning av bastun enligt schema. Kontakta din zonansvarige, som vet vem som lånar ut nycklar.

Mera medlemsservice
Parkering
Sopsortering
Tvättstugor
Gästrum
Vilket är mitt lägenhetsnummer?