Våra tvättstugor

Det finns fyra tvättstugor, en för boende i radhusen och tre för terrasshusen. För tvättstugorna gäller samma regler om hänsyn som för övriga gemensamma utrymmen.

Tider
Om du inte har börjat tvätta inom 1 timma efter den bokade tidens start, har någon annan rätt att använda återstående tid. 

Tvättmaskinerna klarar inte allt
Det är absolut förbjudet att tvätta mattor i våra maskiner. De är inte byggda för sådana tyngder.
Maskinerna kan också skadas av främmande föremål, till exempel lösa byglar till BH. Därför måste du använda särskilda tvättpåsar som finns i tvättstugan.

Använd gärna flytande tvättmedel i våra maskiner! Tvättpulver kan orsaka stopp i maskinens rörsystem.

Glöm inte tvättlåset
När du lämnar tvättstugan, tar du bort ditt lås från tidtavlan.

Har du husdjur?
Om din tvätt kan innehålla hundhår eller liknande, som kan bli kvar i maskinen, är det bra att köra en extra sköljomgång när tvätten tagits ut. 

För allas bästa
finns instruktioner om skötsel, städning etc i tvättstugorna.