Stadgar BRF Gunnaredsterrassen

Stadgarna är föreningens "lagtext", som har beslutats av årsstämman.
Läs stadgarna här

Föreningens eller medlemmens ansvar?
Till stadgarna finns en kort sammanfattning som visar om det är föreningen (BRF) och/eller bostadsrättshavaren (BRH) som har ansvaret för de olika delarna av bostaden.


Läs om ansvarsfördelning  ---- Uppdatering av sammanfattningen pågår! Ny version kommer snart.