Garaget

Invändig renovering för att åtgärda sprickor som uppstått i betongen i garaget är nu påbörjad.

Berörda p-platser ska tömmas under tiden och får istället alternativ parkering, inormation om detta kommer i respektive brevlåda.

Måndag 6 maj - fredag 24 maj påverkas P-platserna 24-35.
Måndag 27 maj - fredag 14 jun påverkas P-platserna 36-47.

Slutligen kommer ribborna runt hela garaget att målas.

Långsidans utsida på garaget är färdigdränerad och isolerad med Pordrän. Övriga utsidor bedöms ej ha renoveringsbehov f.n.

Vid frågor om detta, kontakta parkeringsansvarige:
Lars Andersson
GT 73
Tel: 070-326 79 50
E-post: lasse.andersson51[/at/]outlook.com

 

Avloppssystemet

Samtliga lägenheters avlopp kommer att filmas för att se status på dem. Därefter kommer det att ske re-lining för att täta de avloppsstammar som behövs. Golvbrunnen byts/tätas i badrummen och därifrån sätts det ned en "strumpa" på insidan av avloppsrören. Motsvarande görs också i köket.

Detta innebär att vi undviker helt ett betydligt dyrare och mer omfattande stambyte. I och med detta är det nu fritt fram för medlemmarna att själva renovera sina badrum. Obs! Ni måste i förväg få renoveringen godkänd från föreningen! I annat fall kan ni bli ansvariga för att återställa det hela.

Blankett för ändring i lägenhet

 

Slutinspektion för utbytet av fönster, dörrar och tak

Inför slutinspektionen kommer samtliga få uppmaning om att anmäla eventuella felaktigheter eller skador pga fönster- och dörrbytena. Obs! Detta är sista chansen att anmäla eventuella problem för att få det ekonomiska täckt av garantin! Sådant som rapporteras senare kommer att debiteras medlem/föreningen.

Var särskilt observant på mögellukt eller fuktskador antingen vid dörrar eller fönster eller i taket under ovanliggande terrass. Om utförandet har varit felaktigt kan regnvatten ha krupit in vid t.ex. terrassdörren och först vidare ned till rum i underliggande lägenhet.

Viktigt: Enbart de lägenheter som har anmält skada kommer att inspekteras!
Övriga lägenheter anses ha fått godkänt av sina innehavare.