Vår förening

Vår bostadsrättsförening byggdes 1981/1982. Vi anlitar Riksbyggen Göteborg för att sköta vår ekonomiska förvaltning.

För att hålla bostadsområdet trivsamt har vi gemensamma aktiviteter och informationsmöten med medlemmarna:

Medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten, med information från styrelsen och svar på medlemmarnas frågor och synpunkter.

Boendeträff på våren, ibland med ett aktuellt tema. Styrelsen tar emot synpunkter att behandla på kommande styrelsemöten.

Årsstämman i november är föreningens viktigaste möte. Alla medlemmar blir kallade för att gemensamt besluta om föreningens ekonomi, välja styrelse och andra funktionärer.

Städ- och fixardagar har vi på våren och hösten. Alla som kan och vill hjälper till med städning, reparationer och allmän rensning i området. Med gemensamt arbete håller vi nere våra årsavgifter och får dessutom bra möjlighet att lära känna grannarna.

Fritidskommittén arrangerar fester och annat trivsamt. De svarar också för matserveringen vid våra städ– och fixardagar.

"Terrassnytt" är vårt medlemsblad som delas ut till alla boende fyra gånger per år.

Trädgårdsgruppen har i uppdrag att föreslå förbättringar i våra gemensamma planteringar och grönområden.