Styrelse BRF Gunnaredsterrassen 2019


Ordförande:
Leif Svantesson, Gt 77. Telefon 330 40 48. E-post: terrassen77@gmail.com

Vice ordförande: Alf Jansson, Gt 41. Telefon 330 10 58. Kontaktperson hus K – N.

Sekreterare: Åke Järnpil, Gt 113. Telefon 331 46 65. Kontaktperson hus P, T, V.
E-post: jarnpil@gmail.com

Vice sekreterare: Lars Andersson, Gt 73. Telefon 331 23 11. Kontaktperson hus Q, R, S, U.

Stellan Ekström, Gt 42 Tel: 52 24 36 Kontaktperson hus A – J.

Agneta Gullberg, Gt 87 Tel:330 69 62 Kontaktperson hus P, T, V.

Joakim Fuxén, ledamot utsedd av Riksbyggen.

Suppleanter:

Carina Lundqvist, Gt 115. Kontaktperson hus K – N. Parkeringsansvarig.
E-post: bridecarina@gmail.com

Svante Neth, Gt 55. Kontaktperson hus Q, R, S, U.

Ingrid Tsang, Gt 28. Kontaktperson hus A – J.

Malin Coyle, suppleant utsedd av Riksbyggen

Styrelsen i bild