Styrelse BRF Gunnaredsterrassen 2023


Ordförande:
Leif Svantesson, Gt 77. Telefon 031 330 40 48. E-post: terrassen77@gmail.com

Vice ordförande: Alf Jansson, Gt 41. Telefon 031 330 10 58. Kontaktperson radhus K – N.

Sekreterare: Ingrid Tsang, Gt 28. Kontaktperson radhus A – J.

Lars Andersson, Gt 73. Tel. 070 326 79 50. Parkeringsansvarig. Kontaktperson terrasshus O, R, S och U.

Stellan Ekström, Gt 42 Tel: 031 52 24 36 Kontaktperson radhus A – J.

Agneta Gullberg, Gt 87 Tel: 031 330 69 62 Kontaktperson terrasshus P, T och V.

Niklas Svensson, Riksbyggens representant & ekonom.

 

Suppleanter:

Vladimir Leisky, Gt 26. Kontaktperson radhus K-N.

Amy Shuanghong Jiang Gt 57. Kontaktperson terrasshus P, T och V.

Lennart Ulvemyr Gt 115. Kontaktperson terrasshus O, R, S, U.

Peter Magnusson, utsedd av Riksbyggen

Se styrelsen i bild