Styrelse BRF Gunnaredsterrassen 2024


Ordförande:
Leif Svantesson, Gt 77. Telefon 031 330 40 48. E-post: terrassen77@gmail.com
Vice ordförande: Alf Jansson, Gt 41. Telefon 031 330 10 58. Kontaktperson radhus K – N.
Sekreterare: Ingrid Tsang, Gt 28. Kontaktperson radhus A – J.
Lars Andersson, Gt 73. Tel. 070 326 79 50. Parkeringsansvarig. Kontaktperson terrasshus O, R, S och U.
Stellan Ekström, Gt 42 Tel: 031 52 24 36 Kontaktperson radhus A – J.
Agneta Gullberg, Gt 87 Kontaktperson terrasshus P, T och V.
Niklas Svensson, Riksbyggens representant & ekonom. 

Suppleanter:
Vladimir Leisky, Gt 26. Kontaktperson radhus K-N.
Amy Shuanghong Jiang Gt 57. Kontaktperson terrasshus P, T och V.
Lennart Ulvemyr Gt 115. Kontaktperson terrasshus O, R, S, U.

Se styrelsen i bild

Se karta Zonansvariga

 

Övriga förtroendevalda

Föreningens revisor: Jan Jonsson, Gt 57
Revisorssuppleant: Tomas Löfgren, Gt 48

Valberedning:
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till styrelsen och till andra uppdrag. 
Jim Andersen, Gt 40 (sammankallande)
Christina Käll, Gt 29

Fritidskommitté:
Fritidskommittén svarar för olika fritidsaktiviteter och för servering vid våra gemensamma städardagar
Carin Johansson Gt 75
Britt-Inger Wiklund Gt 87
Miriana Nordgren Gt 85
Ann-Christine Nordgren, Gt 85
Kirsten Schultz