Medlemsansvar

Att bo i förening innebär att alla som bor här har ansvar för att våra hus och miljön omkring inte skadas. I våra stadgar finns detaljer om detta, men här är några viktiga punkter.

Allt synligt i lägenheten är ditt ansvar att sköta; ytskikt på väggar, tak och golv, fast inredning osv. I badrummet är det särskilt viktigt att se till att det inte finns sprickor eller hål, där fukt kan tränga in genom ytskiktet.

Ska du renovera? Kontakta styrelsen i förväg!
Läs detta: Viktiga regler för renovering

Instruktion och ansökan ang ombyggnad.

Spisfläkten måste vara anpassad till husets övriga fläktsystem. Därför ska du alltid kontakta styrelsen om du vill byta spisfläkt. Fläkten ska monteras så att den passar till fläkten på hustaket. Därför ska montering alltid göras av behörig elektriker.
För närvarande finns endast en fläktmodell som är godkänd för Gunnaredsterrassen: Franke Alliance F-240-16 (hitta butiker här)

Filtret i spisfläkten ska hållas rent, för fri passage till fläktsystemet. Filtret får inte tas bort permanent, eftersom ventilationskanalen då kan slamma igen.

Springventilerna ovanför fönstren måste alltid vara öppna för att ventilationen ska fungera. De får stängas tillfälligt, t.ex. vid hård blåst.

Så sköter du dina fönster Se instruktion här

Värmesystemet i våra hus kontrolleras centralt av Göteborg Energi. I varje lägenhet sitter en ”givare” på väggen, som ska se till att inomhustemperaturen alltid är omkring 20 grader. Givaren/mätdosan får absolut inte tas bort eller flyttas! Om du ska tapetsera eller måla väggen, kan du ta bort dosan tillfälligt när du meddelat styrelsen.

Huvudkranar för vatten ska ha riktiga grepp (”Ballofix”, finns hos fastighetsskötaren), så att de snabbt kan stängas av om det uppstår en läcka.

En diskmaskin ska alltid installeras av professionell montör. Avloppsslangen ska vara upphängd, så att det inte rinner ut vatten. Diskmaskinen ska stå på ett underlägg som går upp minst tio centimeter på sidorna, så att läckande vatten kan samlas där. Stäng av vattnet till diskmaskinen när den inte används!

Torktumlare i badrummet? I badrummen får vi endast använda kondenstumlare. (Fläktsystemet klarar inte andra modeller). När torktumlaren används, ska dörren till badrummet vara öppen, så att fuktig luft kan komma ut.

Plantering, växter. Mark i anslutning till bostaden sköter du själv om. Ingenting får växa direkt på husväggar, eftersom fasaden kan skadas av fukt. Inga växter får planteras närmare husväggen än 30 centimeter och det gäller även för spaljé. Spaljé får absolut inte fästas i fasaden.

Håll framsidan ren på planteringslådan ovanför din terrass. Lång borste lånar du av zonansvarig. Hör av dig senast dagen före!

Avloppet på terrassen? Se instruktion här

Olja in träet runt ytterdörren någon gång om året, så att träet ska hålla längre. Olja får du av fastighetsskötaren.

Parabol-antenn? Kontakta alltid styrelsen innan du monterar den!

Hemförsäkring
Alla behöver ha en hemförsäkring. Läs mera här

Skadedjur hemma? Klicka här

Vad ansvarar jag för och vad ansvarar föreningen för? Klicka här

Våra trivselregler

Hyra ut och sälja

Våra stadgar