Ditt ansvar i föreningen

Alla som bor på Gunnaredsterrassen har ansvar för att våra hus och miljön omkring inte skadas. I våra stadgar finns detaljer om detta, men här är några viktiga punkter.

SKA DU RENOVERA? Kontakta styrelsen i förväg!
Läs detta: Viktiga regler för renovering

Instruktion och ansökan ang ombyggnad.

Allt synligt i lägenheten är ditt ansvar att sköta; ytskikt på väggar, tak och golv, fast inredning osv. I badrummet får det inte finnas sprickor eller hål, där fukt kan tränga in genom ytskiktet!

Så sköter du dina fönster:
Instruktionsblad 1, Fönsterputs, spaltventiler, barnsäkerhet
Instruktionsblad 2, Justering, rengöring, målning
Instruktionsblad 3, Underhåll av beslagen

Plantering, växter. Mark i anslutning till bostaden sköter du själv om. Ingenting får växa direkt på husväggar, eftersom fasaden kan skadas av fukt. Inga växter får planteras närmare husväggen än 30 centimeter och det gäller även för spaljé. Spaljé får absolut inte fästas i fasaden.

Håll framsidan ren på planteringslådan ovanför din terrass. Lång borste lånar du av zonansvarig. Hör av dig senast dagen före!

Avloppet på terrassen? Se instruktion här

Olja in träet runt ytterdörren någon gång om året, så att träet ska hålla längre. Olja får du av fastighetsskötaren.

Parabol-antenn? Kontakta alltid styrelsen innan du monterar den!

Våra trivselregler

Våra stadgar

MMS:4