Hänt under 2024

Måndag 25 mars
Medlemsmöte kl 19:00, Fritidslokalen, Gt 86.
Styrelsen informerar, tar emot synpunkter och svarar på frågor. Kaffe serveras.

Lördag 20 april
Städ- och fixardag kl 10:00
Samling kl 10:00 utanför Gt 64, där vi delar ut arbetsuppgifter. Vi hjälps åt att vårstäda området, sopa, kratta, olja staket, plantera etc. Alla som arbetar får en chans till fina lotterivinster och bjuds på gemensam lunch av Fritidskommittén. När du deltar sparar det pengar för föreningen, dvs för dig :-)

Penséer

 

Måndag 6 maj - fredag 14 juni
Garagerenovering inomhus
Måndag 6 maj - fredag 24 maj: P-platser 24-35 får alternativa platser under tiden
Måndag 27 maj - fredag 14 juni: P-platser 36-47 får alternativa platser under tiden.

Tisdag 21 maj
Boendeträff kl 19:00
Vi ska genomföra andra omröstning av stadgeändring. Allmän information från styrelsen samt ett aktuellt tema: Stamrenovering. Riksbyggen svarar på frågor via sin representant.

MMS:7