Styrelse BRF Gunnaredsterrassen 2023


Ordförande:
Leif Svantesson, Gt 77. Telefon 031 330 40 48. E-post: terrassen77@gmail.com

Vice ordförande: Alf Jansson, Gt 41. Telefon 031 330 10 58. Kontaktperson radhus K – N.

Sekreterare: Ingrid Tsang, Gt 28. E-post: ingridtsang3@yahoo.com Kontaktperson radhus A – J.

Lars Andersson, Gt 73. Telefon 070-326 79 50. Parkeringsansvarig. Kontaktperson terrasshus O, R, S och U.

Stellan Ekström, Gt 42 Tel: 031 52 24 36 Kontaktperson radhus A – J.

Agneta Gullberg, Gt 87 Tel: 031 330 69 62 Kontaktperson terrasshus P, T och V.

Nicklas Almsätter, ledamot utsedd av Riksbyggen.

Suppleanter:

Vladimir Leisky, Gt 26. Kontaktperson radhus K-N.

Amy Shuanghong Jiang Gt 57. Kontaktperson terrasshus P, T och V.

Lennart Ulvemyr Gt 115. E-post: lennartulvemyr@gmail.com Kontaktperson terrasshus O, R, S, U.

Parasto Narimani, suppleant utsedd av Riksbyggen

Se styrelsen i bild