AKTUELLT

Renoveringen börjar i maj
Erlandssons Bygg beräknar att byte av tak och fönster m. m. startar i slutet av maj och ska pågå till hösten 2019. Man börjar med hus A (Gt 3-5) och hus R (Gt 65-70, 85, 88-90). En preliminär plan för fortsättningen kommer att delas ut till alla, så man kan se ungefär vilken tidsperiod som gäller för huset man bor i. Varje medlem får sedan exakt information ett par veckor innan arbetena börjar i huset.
Entreprenören tar bort sådant som är i vägen för byggställningarna. Egna tak över innergårdar på radhusen kommer att tas ner, och endast det som kan få nytt bygglov får sättas upp igen efteråt.
Riksbyggen och Erlandssons Bygg kommer tillsammans med styrelsen att informera alla medlemmar löpande under hela byggtiden, på den här webbplatsen och i Terrassnytt, med lappar i brevlådan och på möten.
Nästa informationsmöte är "Boendeträffen" måndag 7 maj kl 19. Kallelse kommer.

Gemensamma aktiviteter 2018 - klicka här

Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!