AKTUELLT


De nya stadgarna är klara!
De ändrade stadgarna som antpogs vid extrastämman i maj är nu registrerade. De kommer att tryckas och delas ut till alla. Du kan också läsa dem här på hemsidan.

Vi garderar oss inför framtida kostnader
Husen på Gunnaredsterrassen är 35 år och styrelsen har därför avtalat med Riksbyggen om att utreda status på ”klimatskalet”, dvs husens tak, fönster och ytterväggar. Utredningen visar att stora renoveringar behövs och att vi kan räkna med stora kostnader framöver. Därför har styrelsen i budget för räkenskapsåret 2017/18 bland annat beslutat om vissa avgiftshöjningar. Läs mera här 

Viktigt om ändring i lägenhet
Vi har märkt ökande problem vid renoveringar av lägenheterna på Gunnaredsterrassen. Därför har styrelsen beslutat att varje medlem som vill göra omfattande renovering, skall lämna in en skriftlig beskrivning till styrelsen för godkännande. Läs mera

Aktiviteter 2017
Ett kalenderblad med våra gemensamma aktiviteter. Klicka här

Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!