AKTUELLT

Gemensamma aktiviteter 2018 - klicka här

Renoveringsarbeten på Gunnaredsterrassen
Vid renovering av takkupor på terrasshusen i början av året upptäcktes problem på andra delar av taken. Styrelsen beslutade då att avbryta arbetet med kuporna och undersöka hela det s.k. klimatskalet, dvs tak, fönster och fasader på alla hus. Renoveringsbehovet visade sig vara så omfattande att styrelsen inte kan hantera det. Därför har vi skrivit avtal med Riksbyggen för att arbetena ska samordnas professionellt och utföras till lägsta möjliga kostnad. Därmed står vi inför den största renoveringen i föreningens historia - men utan stora höjningar av månadsavgifterna.
Läs mera om detta här: oktobernumret av Terrassnytt!

Viktigt om ändring i lägenhet
Vi har märkt ökande problem vid renoveringar av lägenheterna på Gunnaredsterrassen. Därför har styrelsen beslutat att varje medlem som vill göra omfattande renovering, skall lämna in en skriftlig beskrivning till styrelsen för godkännande. Läs mera

Vi behöver bilder
Det behövs bilder till vår tidning Terrassnytt, och det behövs bilder till den här hemsidan, bilder som visar hur det är att bo här. Alla som gillar att fotografera (kamera eller mobil är lika bra) är välkomna att höra av sig!