Årets gemensamma aktiviteter 2024

Närmare information och kallelse får du i brevlådan inför varje möte

Fredag 12 juli
Lämna in enkäten för ev. fel på önster och altandörrar. Obs! Sista chansen för ev reparation!!!

Onsdag 31 juli
Lämna in motioner till årsmötet!
Sista dagen som styrelsen tar emot motioner (förslag) som du vill att årsstämman ska besluta om. Motioner ska vara skriftliga. Maila styrelsen på: terrassen77@gmail.com

I höst
Filmning av samtliga lägenheters avloppsstatus för att undersöka renoveringsbehov

Måndag 14 oktober
Medlemsmöte kl 19:00, Fritidslokalen, Gt 86.
Styrelsen informerar, tar emot synpunkter och svarar på frågor. Kaffe serveras.

Lördag 19 oktober
Städ- och fixardag 10:00
Samling kl 10:00 utanför Gt 64, där vi delar ut arbetsuppgifter. Vi hjälps åt att höststäda bostadsområdet, planteringar och andra gemensamma ytor. Alla som är med i arbetet får en lott med chans till fina vinster och bjuds på gemensam lunch av Fritidskommittén. När du deltar sparar det pengar för föreningen, dvs för dig :-)

Tisdag 19 november
Årsstämma kl 19:00
Vi får veta hur föreningens ekonomiska resultat blev, vad styrelsen har gjort osv. Vi väljer styrelse och andra funktionärer.

 

 

 

MMS:7