Parkering

Vi har bilplatser utomhus, med och utan motorvärmare, samt inomhus (kallgarage). För motorcyklar och mopeder har vi särskilda utrymmen, som man kan hyra. Tillgången är begränsad.

Inom föreningens område får du parkera max 10 minuter för i- och urlastning. Ett parkeringsbolag övervakar att reglerna följs.

Vid jul, nyår etc finns undantag från parkeringsreglerna. Information om det finns i vår tidning Terrassnytt.

Tänk på att all fordonstrafik i området skall ske med största varsamhet.

Kontraktperson för parkering är Carina Lundqvist, Gt 115.
Telefon 0734 35 65 68 (OBS endast kl 17-21! Övrig tid: ring din zonansvarige).