MEDLEMSSERVICE

Fastighetsskötare 
Vår fastighetsskötare tar hand om det mesta av underhåll och reparationer i området. Han har sin expedition i Gt 87 (ringklocka vid porten).
Expeditionstider: måndag–fredag 09:30-10:00. Telefon 031-331 45 46.
Under övrig tid finns telefonsvarare. Man kan också lämna meddelanden i brevlådan vid expeditionen.

Vid akut nödfall/skada på bostaden, då du inte kan kontakta fastighetsskötaren, kan du ringa SOS Alarm, 031-703 14 50. (OBS: deras utryckningar är dyra.)

Lägenhetens reparationsfond
Vi använder inte reparationsfonder för lägenheterna. Om du har pengar kvar i din lägenhetsfond och vill ta ut dem, ska du fylla i en blankett, som du får av zonansvarig, eller på den här sidan>>
Styrelsen har ingenting med detta att göra. Du undertecknar blanketten och skickar in den. Om ni är två som äger bostaden, måste båda skriva under.

Extra bord till fest och annat?
Föreningen har tapetserarbord och bord för fester att låna ut. Kontakta din zonansvarige ett par dagar i förväg!

Kabel-TV och bredband
Vår förening har avtal med Comhem om bredband och TV. Alla lgh har programpaketet ”Small”, bredband upp till 100 mB, samt abonnemang för fast telefoni, utan extra kostnad.
Information om TV-kanalplatser, bredbandsvillkor etc, finns på Comhems webbplats>>

Bastu
Bastu finns i Gt 114, södra ingången. Du lånar nyckel mot en depositionsavgift (som du får tillbaka när du återlämnar nyckeln). Den som har bastunyckel har också skyldighet att hjälpa till med städning av bastun enligt schema. Kontakta din zonansvarige, som vet vem som lånar ut nycklar.

Mera medlemsservice
Parkering
Sopsortering
Tvättstugor
Gästrum
Hemförsäkring
Vilket är mitt lägenhetsnummer?