Gemensamma aktiviteter 2021

Närmare information får du i brevlådan inför varje möte.

Måndag 4 oktober
Medlemsmöte kl 19.00, Fritidslokalen, Gt 86.
Styrelsen informerar, tar emot synpunkter och svarar på frågor. Kaffe serveras.

Lördag 16 oktober
Städ- och fixardag. Samling kl 10.00 utanför Gt 64, där vi delar ut arbetsuppgifter. Vi hjälps åt att höststäda bostadsområdet, planteringar och andra gemensamma ytor. Alla som är med i arbetet får en lott med chans till fina vinster och bjuds på gemensam lunch av Fritidskommittén.

Måndag 15 november
Årsstämma kl 19.00.
Vi får veta hur föreningens ekonomiska resultat blev, vad styrelsen har gjort osv. Vi väljer styrelse och andra funktionärer.