Gemensamma aktiviteter 2023

Närmare information och kallelse får du i brevlådan inför varje möte.

Lördag 14 oktober
Städ- och fixardag. Samling kl 10.00 utanför Gt 64, där vi delar ut arbetsuppgifter. Alla som är med i arbetet får en lott med chans till fina vinster och bjuds på gemensam lunch av Fritidskommittén.

Måndag 16 oktober
Medlemsmöte kl 19.00
Fritidslokalen, Gt 86. Styrelsen informerar, tar emot synpunkter och svarar på frågor. Kaffe serveras.

Måndag 13 november
Årsstämma kl 19.00 Vi får veta hur föreningens ekonomiska resultat blev, vad styrelsen har gjort osv. Vi väljer styrelse och andra funktionärer.