Avflyttningskontroll

Vid medlemsbyte gör vi alltid en avflyttningskontroll av den sålda lägenheten. Kontrollen bekostas av föreningen och utförs via Riksbyggen. Syftet är att behålla statusen på lägenheten och skapa trygghet för den nya medlemmen.

Detta kontrolleras:
Våtrum - anslutningar av vatten och avlopp, samt fuktmätning.
Ventilation - spisfläkt / kåpa och övriga frånluftsutsug.
Värme - termostaters funktion, radiatorers status.
Vatten - blandare i dusch, badkar, tvättställ och kök.
Avlopp - disklåda och brunnar.
Elanläggning – kontakter på väggar och i tak.
Terrass / uteplats.
Eventuella ombyggnader utförda av lägenhetsinnehavaren. 

Kontrollen ska om möjligt utföras när lägenheten är tom. Upptäckta fel ska vara åtgärdade inom 30 dagar från kontrolldatum. Återkontroll kommer att ske enligt överenskommelse.