Övriga förtroendevalda

Föreningens revisor: Hans Tingman, Gt 69.
Revisorssuppleant: Kent Lyktberg, Gt 101.

Valberedning:
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till styrelsen och till andra uppdrag.
Jacintha Town, Gt 86 
Marlene Lyktberg, Gt 101
Jim Andersen, Gt 40 (sammankallande)

Fritidskommitté:
Fritidskommittén svarar för olika fritidsaktiviteter och för servering vid våra gemensamma städardagar
Carin Johansson Gt 75
Britt-Inger Wiklund Gt 87
Christina Hedén Gt 107
Elisabet Engelbertsen Gt 106
Miriana Nordgren Gt 85
Kirsten Schultz