Övriga förtroendevalda

Föreningens revisor: Kenth Lyktberg, Gt 101
Revisorssuppleant: Birger Johansson, Gt 75

Valberedning:
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till styrelsen och till andra uppdrag. 
Marlene Lyktberg, Gt 101
Jim Andersen, Gt 40 (sammankallande)
Christina Käll, Gt 29

Fritidskommitté:
Fritidskommittén svarar för olika fritidsaktiviteter och för servering vid våra gemensamma städardagar
Carin Johansson Gt 75
Britt-Inger Wiklund Gt 87
Miriana Nordgren Gt 85
Kirsten Schultz
Helen McKay, Gt 59
Ann-Christine Nordgren, Gt 85