Styrelse BRF Gunnaredsterrassen 2024

Vi är alla medlemmar i och med att vi har köpt en bostadsrätt i denna förening.
Du och jag - dvs vi alla föreningsmedlemmar väljer årligen vilka av oss som ska ges vårt förtroende att leda hela vår förening via styrelsen. En viktig uppgift eftersom det handlar om hur våra investerade pengar ska hanteras så klokt som möjligt på kort och lång sikt!
Vill du vara med och påverka? Kontakta i så fall någon i valberedningen!

Styrelseledamöter:
Styrelsen representerar föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt, samt medverkar till att skapa likvärdiga möjligheter för alla medlemmar att nyttja bostadsrätten.

Ordförande: Leif Svantesson, Gt 77. Telefon 031 330 40 48. E-post: terrassen77@gmail.com
Vice ordförande: Alf Jansson, Gt 41. Telefon 031 330 10 58. Kontaktperson radhus K – N.
Sekreterare: Ingrid Tsang, Gt 28. Kontaktperson radhus A – J.
Vice sekreterare: Lars Andersson, Gt 73. Telefon 070 326 79 50. Parkeringsansvarig. Kontaktperson terrasshus O, R, S och U.
Stellan Ekström, Gt 42 Tel: 031 52 24 36 Kontaktperson radhus A – J.
Agneta Gullberg, Gt 87 Kontaktperson terrasshus P, T och V.
Niklas Svensson, Riksbyggens representant & vår ekonom. 

Styrelseuppleanter:
Suppleanter ersätter styrelseledamöter vid frånvaro, har endast rösträtt i dessa sammanhang, men kan vara med på samtliga möten för att hålla sig informerade.
Vladimir Leisky, Gt 26. Kontaktperson radhus K-N.
Amy Shuanghong Jiang Gt 57. Kontaktperson terrasshus P, T och V.
Lennart Ulvemyr Gt 115. Kontaktperson terrasshus O, R, S, U.

Se styrelsen i bild

Se karta Zonansvariga

 

Övriga förtroendevalda

Föreningens revisor: Jan Jonsson, Gt 57
Revisorssuppleant: Tomas Löfgren, Gt 48

Valberedning:
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till styrelsen och till andra uppdrag. 
Jim Andersen, Gt 40 (sammankallande)
Christina Käll, Gt 29

Fritidskommitté:
Fritidskommittén svarar för olika fritidsaktiviteter och för servering vid våra gemensamma städardagar
Carin Johansson Gt 75
Britt-Inger Wiklund Gt 87
Miriana Nordgren Gt 85
Ann-Christine Nordgren, Gt 85
Kirsten Schultz

 

Övriga

Trädgårdsgrupp:
Trädgårdsgruppen består av medlemmar med goda kunskaper som är intresserad av växter och natur. Gruppen ger styrelsen förslag till förbättring av föreningens grönområden.
Viveca Jansson, Gt 41
Viveca Ekström, Gt 42
Liselotte Faleskog, Gt 70
Jacintha Town, Gt 86
Anne Jensen, Gt 94
Ulla Ottosson, Gt 111

MMS:3