Ska du renovera? 

Du måste alltid kontakta styrelsen i förväg
om du ska göra ändringar inne som kan påverka el, vatten, avlopp och bärande delar i huset, eller
om du ska ändra någonting på utsidan av bostaden.

Alla ombyggnader ska vara fackmannamässigt gjorda och de ska gå att återställa.

Instruktion och ansökan ang ombyggnad.